جهان صنعت نیوز| این وسط سوالی که پیش می‌آید این است که با در نظر گرفتن اینکه فیلترینگ توئیتر و تلگرام به شدت با شکست مواجه شده، دیگر چه دردی است که بخواهند اینستاگرام را ببندند؟ مگر نمی‌دانند که مردم این فیلترکردن را هم دور می‌زنند و می‌شکنند؟
الف‌: می‌دانند اما یکی از فک و فامیل قرار است طلاگرام را راه‌اندازی کند و قرار است کلی پول گیرش بیاید!
ب: می‌دانند اما چند وقتی است شبکه‌های اجتماعی داخلی به شدت با ریزش کاربر مواجه شده و اینطوری شاید دوباره به صورت موقت چند نفر از سر اجبار وارد این شبکه‌ها شوند!
ج‌: با خودشان گفته‌اند تا سه نشه بازی نشه. اگر توئیتر و تلگرام جواب نداد حتما فیلتر کردن اینستاگرام جواب می‌دهد.
البته یک احتمال دیگر هم هست. پسر یکی از مقامات تازگی از خارج برگشته باشد و بخواهند برایش یک شغل نان و آبدار پیدا کنند. دیده‌اند قبلا همه پست‌ها پر شده فقط مانده رییس کمیته فیلترکردن اینستاگرام!