علی هدیه *
 
از منظر میان‌مدت الگوی اصلاحی فولاد مبارکه را می‌توان به صورت سه موجی زیگزاگ و دقیقا مشابه با ساختار اصلاحی شاخص کل در نظر گرفت که اکنون موج B از این ساختار در حال شکل‌گیری است. موج B به صورت الگوی مثلث خنثی در حال پیشروی است. شرط تایید این سناریو حفظ کف حمایتی مشخص شده است و در صورت حفظ کف حمایتی مشخص شده، شروع موج C در تابستان سال جاری محتمل بوده و می‌توان هدف قیمتی ۱۵۰۰ تومان را برای آن در نظر گرفت.
 
* کارشناس بازار سرمایه