علی هدیه *

 قیمت جهانی گندم با توجه به رشد پرشتاب ۸۳ درصدی که از قیمت ۷۴۰ دلار در ماه فوریه ۲۰۲۲ داشته، موج A از الگوی جدیدی را آغاز کرده است.  با توجه به نزول مجدد تا سطح۷۸۰ دلار، سناریوی الگوی زیگزاگ باطل شده و یکی از سناریوهای پیش روی آن، سناریوی فلت ۳ موجی است که اکنون موج B آن در حال شکل‌گیری است. با توجه به نزول پرشتاب موج سوم ( E ) ازB ، می‌توان الگوی موج B را در قالب مثلث خنثی در نظر گرفت. در صورت تایید سناریوی الگوی مثلث خنثی، می‌توان انتظار وقوع یک موج صعودی در قالب موج D را داشت که این موج می‌تواند باعث رشد مجدد قیمت جهانی گندم تا سطح ۱۰۰۰ دلار شود. طبیعتا با شکل‌گیری این موج می‌توان نوع ساختار موج B را با دقت بالاتری پیش‌بینی کرد.

* کارشناس بازار سرمایه