علی هدیه *

 
در تحلیل ۲۸ تیرماه سال جاری (شماره ۵۰۵۳ روزنامه «جهان‌صنعت») پیش‌بینی شد که با رسیدن قیمت نماد فسپا به محدوده مقاومتی ۱۶ تا ۱۸ هزار ریال، می‌توان انتظار خاتمه موج صعودی F و نزول مجدد قیمت سهم را در قالب موج نزولی G تا محدوده حمایتی ۱۲ هزار ریال داشت. اکنون این کاهش در قالب موج نزولی انتهایی یعنی موج G واقع شده و باعث نزول قیمت سهم تا محدوده ۱۱۶۰۰ ریال شده است. در ادامه انتظار می‌رود قیمت سهم (به علت نزول پرشتاب در موج نزولی G) در سناریوی خوش‌بینانه با حفظ کف قیمتی ۱۱۶۰۰ ریال و ادامه اصلاح به صورت زمانی و در سناریوی بدبینانه با ادامه اصلاح قیمتی، نزول تا سطح ۱۰ هزار ریال را تجربه کند و پس از آن صعود مجدد قیمت سهم در قالب موج A از الگوی صعودی جدید یا موج واسط یا ایکس موج ادامه یابد.

* کارشناس بازار سرمایه