ناصر ایمانی *

برخی تصور می‌کردند که با همسو شدن دولت و مجلس نباید اختلاف‌نظری بین آنها به وجود آید اما این برداشت از ابتدا غلط بود. در واقع همسو بودن آنها از نظر گرایش سیاسی به این معنا نیست که نباید اختلاف‌نظری داشته باشند. آنها درباره سیاست‌های کلی همسویی دارند اما به این معنی نیست که مثلا اگر رییس‌جمهور یک وزیر را برکنار نکند، مجلس هم او را استیضاح نمی‌کند.

نکته دیگر اینکه اکنون اختلاف‌نظرها بین دولت و مجلس بیشتر بروز و ظهور داشته چون هر مجلسی که روی کار باشد ولو اینکه همسو نباشد، در ابتدای کار دولت چند ماهی را آوانس می‌دهد تا دولت شروع به کار کند و بعد اگر دیدند که مثلا لایحه‌ای آمده که قابل قبول نیست یا وزیری خوب عمل نمی‌کند و… مخالفت‌ها شروع خواهد شد. این رویه بسیار عادی است و اکنون هم شاهد همان بودیم.

به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده و روابط دولت و مجلس در شرایطی است که کاملا قابل پیش‌بینی بود. صرف نظر از اینکه مجلس و دولت چقدر توانمندی دارند، وضعیت فعلی کاملا عادی و طبیعی است. هر مجلس و دولت دیگری هم که بود همین شرایط را شاهد بودیم چون همسویی سیاسی به معنی این نیست که با هم اختلاف‌نظر نداشته باشند.

برخی می‌گویند که مجلس و دولت در مواردی مثل حذف ارز ترجیحی سعی کرده‌اند که مسوولیت را به گردن هم اندازند اما آنچه در آن مورد شاهد بودیم را هم اختلاف‌نظر تفسیر می‌کنیم. اگر قرار به بررسی موارد اختلافی بر اساس جزئیات باشد، باید در نظر داشت که مثلا درباره حذف ارز 4200 تومانی، تصمیم‌گیری درباره قیمت ارز همیشه برعهده دولت بوده است و مجلس در این باره ورود نمی‌کند. آنچه دولت می‌خواست مجوز بگیرد این بود که اگر تصمیم به تغییر قیمت ارز گرفت، اضافه درآمد حاصل شده چگونه مصرف شود.

این اما به معنی آن نیست که منکر اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس بشویم. موارد اختلافی هم کم نیست مثلا الان درباره عملکرد برخی وزرا مجلس نقد دارد و ممکن است که دست به استیضاح بزند. درحالی که دولت با آنها مشکلی ندارد و برکنار نکرده است.

به نظر من روابط فعلی دولت و مجلس کاملا طبیعی و حتی قابل تقدیر است. به هرحال اگر مجلس قصد لاپوشانی اشکالات کار دولت را داشت یا برعکس؛ این بود که مشکل داشت. اکنون اما مجلس درست یا غلط نسبت به اقدامات دولت و مدیران دولتی عکس‌العمل نشان می‌دهد و این خیلی خوب است و ثابت می‌کند که مجلس با وجود همسو بودن با دولت، استقلال خود را نشان می‌دهد و بر اساس آن نسبت به اقدامات دولت عکس‌العمل نشان می‌دهد. دقت داشته باشیم که در اینجا درباره درستی یا غلطی اقدامات صحبت نمی‌کنیم. منظور وجود حساسیت و واکنشی است که نشان داده می‌شود. البته باید این را هم در نظر داشت که دولت هم در توجیه اقدامات خود ضعیف عمل می‌کند و شاید همین باعث واکنش‌های بیشتر از سوی مجلس شده است.

 فعال سیاسی اصولگرا