علی هدیه *

 بررسی روند سهم شرکت پالایش نفت تبریز نشان می‌دهد از منظر میان‌مدت با وجود آنکه نزول پرشتاب سهم در قالب موج A به مدت ۴۸ روز کاری ادامه داشته  است اما زمان رشد بعد از آن یعنی موج B به میزان ۲ برابر موج A بوده است. به همین خاطر احتمال نزول مجدد در قالب موج سوم یا C محتمل خواهد بود. همچنین این نزول می‌تواند از سطوح مقاومتی پنج هزار تومان آغاز شود.  الگوی سهم اعم از سه یا پنج موجی در هر صورت نیازمند وقوع یک موج نزولی دیگر خواهد بود که زمان این موج می‌تواند حداقل یک ماه ادامه داشته باشد و تا سطوح حمایتی سه هزار و 500 تومان و سپس سه هزار تومان ادامه داشته باشد. ساختار مشابه این سهم، در سایر سهم‌های پالایشی دیده می‌شود و شروع نزول شاخص کل می‌تواند آغازگر نزول این صنعت باشد.

* کارشناس بازار سرمایه