علی هدیه *

 در تحلیل بیست و یکم  بهمن سال ۱۴۰۰ (شماره ۴۹۴۴ روزنامه جهان‌صنعت) شاخص گروه بانک‌ها در قالب دیامتریک ۷ موجی شمارش شد که در آن زمان موج پنجم از این ساختار یعنی موج E در حال شکل‌گیری بوده است. بر همین اساس پیش‌بینی شد صعود موقتی در قالب موج ششم یعنی موج F تا محدوده خط روند نزولی داشته و مجددا با رسیدن به این محدوده مقاومتی، روند نزولی جدید آن در قالب موج هفتم یعنی موج G آغاز شود. طی ۷ ماه گذشته روند قیمتی شاخص بانک‌ها مشابه ساختار پیش‌بینی شده شکل‌ گرفته و اکنون با خاتمه موج هفتم یا موج G می‌توان انتظار شروع روند صعودی جدیدی را در قالب موج A  از ساختار صعودی جدید یا موج واسط (ایکس موج) داشت.

* کارشناس بازار سرمایه