علی هدیه *

در تحلیل ششم مرداد ۱۴۰۱ (شماره ۵۰۶۱ روزنامه «جهان‌صنعت») نمودار اوره مورد بررسی قرار گرفت و از محدوده کف قیمتی ۵۰۰ دلار پیش‌بینی شد قیمت جهانی اوره رشد مجددی را تا سطح ۶۰۰ دلار به عنوان هدف اول و ۷۰۰ دلار به عنوان هدف دوم خواهد داشت.

این رشد مطابق پیش‌بینی صورت گرفته، رقم خورد و قیمت آن با رسیدن به محدوده ۷۰۰ دلار، اصلاح قیمتی خود را آغاز کرد. اکنون پیش‌بینی می‌شود موج صعودی آغاز شده از سطح حمایتی ۵۰۰ دلار، در قالب موج D از ساختار‌ مثلث ۵ موجی یا دیامتریک ۷ موجی ادامه داشته و رشد مجددی را تا سطح ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار خواهد داشت. این رشد می‌تواند از محدوده حمایتی ۵۰۰ یا ۵۷۰ دلار نیز آغاز شود.

* کارشناس بازار سرمایه