محمدصادق جنان‌صفت *

دیگر هیچ مدیر حکومتی نیست که وجود اعتراض شهروندان جوان ایرانی به چگونگی مرگ دختر ایران به نام مهسا امینی را انکار کند. در همین سه، چهار روز تازه‌سپری‌شده روسای سه قوه اداره‌کننده کشور و نیز فرمانده کل سپاه پاسداران به مثابه قدرتی فراتر از هر سه قوه اصلی کشور و نیز شماری از مدیران دولتی و حکومتی قبول کردند اعتراض جوانان در سراسر کشور در اندازه گوناگون و با کیفیت متفاوت با وجود برخوردهای چندگانه نیروهای موظف به برخورد ادامه داشته است. در این روزها لحن و ماهیت گفتار روسای سه قوه و نیز فرمانده کل سپاه پاسداران گونه‌ای بود که گمان می‌رفت رفتارهای نیروهایی که وظیفه دارند با اعتراض‌ها برخورد کنند مداراجویانه‌تر خواهد شد. هنگامی که رییس دولت می‌گوید باید مراکزی تاسیس شود تا معترضان در آن محل‌ها اعتراض خود را بیان کنند و هنگامی که فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید جوانان معترض را دوست داریم و از آنها نیز صیانت خواهیم کرد انتظار شهروندان این بود و هست که برخورد با اعتراض‌گران به ویژه در محیط‌های دانشگاهی که وجود عناصر غیردانشجو در میان آنها کمتر است بردبارانه‌تر و آشتی‌جویانه‌تر باشد‌. با این همه اما به گواه خبرهایی که در این دو هفته از سوی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع شهروندان رسیده است برخورد روز یکشنبه با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف سخت‌ترین برخورد بوده است. خبرهایی که منابع و خبرگزاری‌های دولتی و حکومتی درباره این برخورد سخت با دانشجویان معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین دانشگاه ایران درست پس از سخنان مداراجویانه سران سه قوه و نیز فرمانده کل سپاه پاسداران داده‌اند آیا عجیب نیست؟ نگارنده هرگز تحلیلگر سیاسی نبوده و نیستم و نمی‌توانم لایه‌های پنهان این رخدادها را شناسایی کنم اما به مثابه کسی که اقتصاد سیاسی ایران را می‌شناسد و نیز می‌داند این برخوردها چقدر بر کسب‌وکار شهروندان ایرانی و تا چه میزان انزوای بیشتر اقتصادی ایران در میان همه کشورهای جهان موثر است علاقه‌مند است این داستان از سوی مدیران یادشده بازکاوی و آشکار شود اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه شریف چه تفاوتی از نظر شعارها و نیز رفتاری معترضانه با سایر دانشگاه‌ها داشته که چنین برخورد سختی شده است. واقعیت این است که اگر دولت نتواند ریشه این برخورد با دانشجویان شریف را از ابعاد گوناگون و به ویژه تناقض و تضاد آن با سخنان آشتی‌جویانه مدیران ارشد شناسایی و به شهروندان معرفی کند زخم‌های  آن بر تن و روح جامعه دانشجویان ایران تا بلندمدت باقی می‌ماند. بدتر از همه این است که ناآرامی بیشتر برخاسته از این روش‌ها بر اقتصاد ایران آسیب جدی خواهد زد. به این سخنان از سر ناامیدی رییس مجلس توجه کنید‌: دشمن خارجی هم با احساس ضعف در جامعه ایران، فشار اقتصادی را بیشتر می‌کند و دشمنی که آماده شده بود بخش زیادی از تحریم‌ها را بردارد، تحریک می‌شود که فشار را بر مردم ایران بیشتر کند همان‌گونه که وقایع سال ۸۸، دشمنی که در حال توافق با ایران بود را به تحریم‌های گسترده علیه ایران سوق داد.»