به گزارش جهان صنعت نیوز: این ویروس چینی که روح آدمیان را فرسوده و شادابی و سرزندگی از جوامع انسانی را سلب کرده باید مهار شود تا جهان از افسردگی و پژمردگی بیرون آید. جدا از اینکه با رعایت تمام و کمال پروتکل‌های مربوط به کاهش شیوع این ویروس می‌توان به تضعیف آن امیدوار بود اما چاره کار دست آخر تولید و تزریق واکسن ضدکروناست. این چاره آخر حالا با کوشش دانشمندان و سرمایه‌گذاری فکری و مادی برخی بنگاه‌های بزرگ دارو‌سازی به نتیجه رسیده و کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، بریتانیا و چین می‌گویند موفق به تولید واکسن شده‌اند و توزیع و واکسیناسیون نیز در شمار قابل اعتنایی از کشورها با ضریب نفوذ متفاوت و با سرعت و شتاب کم یا زیاد در حال اجراست. یکی از مهم‌ترین مسائل در واکسیناسیون در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهایی که دولت‌های آنها زیر فشار نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و نیز احزاب رقیب، اطلاع‌رسانی بهنگام، دقیق و شفاف و متمرکز است. به طور مثال در بریتانیا و در آلمان شفافیت تکنیکی و اطلاع‌رسانی دیده می‌شود و اتفاقا دولت آلمان در این باره زیر ضرب احزاب رقیب قرار دارد که چرا شتاب کافی ندارد.

در ایران متاسفانه از همان روزهای نخست مقوله واکسیناسیون شاهد اغتشاش اطلاع‌رسانی بوده و هستیم و برخی خبرها و گزارش‌ها از زبان حتی رییس‌جمهور ایران نیز خط روشنی را دنبال نمی‌کند و ایرانیان را به نقطه مطمئن نمی‌رساند. حسن روحانی رییس دولت دوازدهم می‌گوید: «ما هر چقدر بتوانیم، واکسن تهیه می‌کنیم.» یک معنای این جور حرف زدن این است که شاید نتوانیم بیشتر از چیزی که در حال حاضر تهیه کرده‌ایم و برای همه شهروندان، واکسن تدارک ببینیم. به نظر می‌رسد این جور نامستحکم صحبت کردن از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور امیدواری‌ها را در جامعه مصیبت‌زده ایرانی افزایش نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این سخن روحانی که امکان ندارد کشور یک‌ ساعته واکسینه شود نیز طعم خوشی ندارد و شهروندان احساس ایمنی نمی‌کنند که رییس دولت این‌گونه سخن بگوید که حالا عجله نداشته باشید. کمااینکه در ادامه می‌گوید اگر واکسن هم به اندازه کافی باشد، ماه‌ها وقت می‌برد و ممکن است شش هفت ماه زمان ببرد. رییس‌جمهور اما نمی‌گوید تا همین امروز واکسن مورد نیاز چند نفر از شهروندان و از کدام شرکت‌ها و کشورها خریداری شده است. سخنان پراکنده مدیران دولت و نیز برخی از روسای شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی اما بزرگ درباره اینکه واکسن ایرانی بهار آینده به بازار می‌آید و عدم اولویت‌بندی مشخص در اینکه کدام گروه‌ها و در چه زمانی واکسینه می‌شوند ذهن ایرانیان را به هزار سو می‌کشاند که برآیند آن، بی‌اعتمادی به کارآمدی و راست‌گویی است.