میثم مهرپور*تولید تنها مقوله یا هدف اقتصادی است که در صورت تحقق آن می تواند تمام شاخص‌های اقتصادی یک کشور را دچار تحول کند. برای نمونه با افزایش تولید کالا و خدمات، عرضه آنها افزایش یافته و این موضوع باعث کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی – به عنوان معضل مهم اقتصاد ایران- خواهد شد.

با افزایش تولید، میزان نرخ بیکاری کاهش یافته و به تعداد شاغلین کشور افزوده می شود. در واقع تولید تنها مقوله اقتصادی است که به تنهایی می تواند اقتصاد کشور را زیر و رو کرده و تمام پارامترهای اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و…. را با تغییرات مثبتی مواجه کند.

رونق و جهش تولید منتج به افزایش صادرات غیر نفتی خواهد شد. طبیعی است که افزایش صادرات غیرنفتی علاوه بر ایجاد اقتدار ملی، موجب ناکارآمدی تحریم‌های دشمن بر علیه اقتصاد ایران شده و یکی از پیش شرط های اصلی تحقق ایران_قوی در حوزه اقتصادی به شمار می رود. در شرایط فعلی که سهم اقتصاد ایران از تجارت جهانی چیزی کمتر از یک درصد است اما ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که این سهم به چند برابر رقم موجود افزایش یابد، تنها اقدامی که می تواند موجب تحقق این هدف شود، ایجاد یک جهش در مقوله تولید است.

اقتصاد ایران به واسطه ظرفیت‌های خالی زیادی که دارد از معدود کشورهایی است که توانایی جهش تولید را داراست. برای مثال برخی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته به رغم نبود بسیاری از مشکلات با رشد های اقتصادی مثبت اما ناچیزی مواجه هستند دلیل اصلی این موضوع این است که ظرفیت های اقتصادی این کشورها تا حدود زیادی تکمیل شده و بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه این اقتصادها به فعلیت رسیده است. اما در اقتصاد ایران حوزه‌های مختلفی همچون مسکن، صنعت، کشاورزی، گردشگری، فعالیت شرکت های دانش بنیان و…. از ظرفیت خالی زیادی برای به فعلیت رسیدن برخوردار است. با توجه به ورد ایران به یک جنگ اقتصادی تمام عیار، یگانه راه کشور برای خروج از این شرایط نه تنها رونق که ایجاد یک جهش تولیدی است. جهشی هدفمند که تمام شاخص های اقتصادی را دستخوش تغییر قرار دهد.

بیشتر بخوانید...
بیم و امیدهای مشارکت اقتصادی در دهه ۹۰

میثم مهرپور – کارشناس اقتصادی

۰/۵ ( ۰ نظر )