زیباکلام: بیکاری، فقر و گرانی در رژیم پهلوی وجود نداشت/ مردم برای رسیدن به آزادی‌های سیاسی و مدنی انقلاب کردند
زیباکلام: بیکاری، فقر و گرانی در رژیم پهلوی وجود نداشت/ مردم برای رسیدن به آزادی‌های سیاسی و مدنی انقلاب کردند

زیباکلام تاکید کرد: مردم خواهان انتخابات آزاد، لغو سانسور، آزادی زندانیان سیاسی و عدم شکنجه در زندان‌ها بودند و به همین دلایل سیاسی و نه اقتصادی انقلاب کردند.

جهان صنعت نیوز| علی فراهانی: صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» مدعی شد: مردم ایران برای رفاه و بهبود مسائل اقتصادی انقلاب نکردند و اصلا و ابدا رفاه جزو اهداف انقلاب اسلامی نبود. چراکه اوضاع اقتصادی مردم در سال‌های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی بسیار خوب شده بود.

وی با بیان اینکه سطح زندگی مردم از سال‌های بین ۵۰ تا ۵۷  به طور منظم رو به رشد بود، گفت: با مثال و مقایسه می‌توان ثابت کرد که چه تعداد از مردم بین سال‌‌های ۵۰ تا ۵۷ ثروتمندتر شده بودند و در آن دوره اصلا چیزی به نام بیکاری وجود نداشت. اینکه بگوییم اعتراضات مردم به شاه به خاطر مسائل اقتصادی، گرانی، شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری بوده است و به این دلایل انقلاب کردند حرف غلطی است.

زیباکلام تصریح کرد: اعتراضات مردم به رژیم شاه اقتصادی نبود بلکه سیاسی و مدنی بود. مردم خواهان انتخابات آزاد، لغو سانسور، آزادی زندانیان سیاسی و عدم شکنجه در زندان‌ها بودند و به همین دلایل سیاسی و نه اقتصادی انقلاب کردند.