جهان صنعت نیوز| حسین الله‌کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله از مخالفان دولت روحانی است اما در صحبت هایش سعی می کند مباحث و مطالب را آکادمیک مطرح کند. او در تحلیل استعفای ظریف بیان کرد: آقای ظریف بخشی از تئوریزه کنندگان برجام بوده، باید این مسیر را به شکل لازم و بی اعتماد به اروپا ادامه دهد. کنار کشیدن به نوعی تلخ کردن پیروزی سوریه به کام نیروهای انقلابی است.

مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:

آیا مخالفان دولت از استعفای ظریف خوشحالند؟

به هر حال ساختار سیاسی دارای رقابت است و در طول این رقابت همواره جریان های مختلف می کوشند که به نقد همدیگر بپردازند و این نقد را علاوه بر بهره برداری سیاسی و اجتماعی، بعضا تبدیل به پله های بالارفتن برای حزب خود قرار دهند. این طبیعت جامعه ای با گروه های سیاسی و احزاب است بنابراین برخی کسانی هستند که در گروه مخالف این اتفاق را یک پیروزی برای خود به حساب می آورند ولی من معتقدم باید هنوز علل و عوامل آن را جستجو کرد. آیا این علل و عوامل به موضوع ورود اسد به ایران و عدم حضور آقای ظریف در جلسه با اسد برمی گردد یا اینکه مسائل دیگری وجود دارد. اگر علت نخست عامل استعفا شد، پذیرفته نیست چون وقتی پوتین به ایران آمد بدون حضور دیگران با رهبر معظم انقلاب جلسه داشت بنابراین این تبدیل به یک رویه شده است. معتقدم حرکت آقای ظریف متکی به ایجاد فشار بر مجمع تشخیص مصلحت است تا سی اف تی و پالرمو تصویب شود.

برخی می گویند اگر ظریف از کابینه برود، کمر دولت روحانی می شکند، آیا این اتفاق می افتد؟

اگر از این ادبیات استفاده نشود بهتر است. دال مرکزی گفتمان دولت کنونی بر مبنای سیاست خارجی و مذاکره با کدخدا شکل گرفت. امروز کسانی معتقدند دولت کنونی نیازمند به تغییر رویکرد از سیاست خارجی به سیاست داخلی دارد، در این وضعیت جایگاه سیاست خارجی به شدت تنزل پیدا می کند.

آیا رفتن آقای ظریف به ضرر آقای روحانی است؟

آقای ظریف بخشی از تئوریزه کنندگان برجام بوده، باید این مسیر را به شکل لازم و بی اعتماد به اروپا ادامه دهد. کنار کشیدن به نوعی تلخ کردن پیروزی سوریه به کام نیروهای انقلابی است.

برخی می گویند اگر ظریف کنار برود مدتی نخواهد گذشت که آقای روحانی نیز استعفا می دهد، به نظر شما این طور می شود؟

استعفای رئیس دولت دلایل متعدد دیگری می تواند داشته باشد یکی از دلایل آن تغییر رویکرد سیاست خارجی به سیاست داخلی است، اگر در سیاست داخلی هم موفق نباشد دیگر جایی برای ماندن نخواهد داشت اما به نظر می رسد در زمینه مسائل داخلی همچنان امیدهایی برای از طریق گران کردن کالاها به منظور جلوگیری قاچاق همچنان وجود دارد.

یعنی ماندن یا رفتن دولت به استعفای آقای ظریف ارتباطی پیدا نخواهد کرد؟

معتقدم رویکرد دولت از سیاست خارجی به سیاست داخلی منتقل شده است و دولت سعی می کند با توازن برقرار کردن قیمت ها و واقعیت های اقتصادی اوضاع را مدیریت کند اما عوامل متعددی به غیر از استعفای آقای ظریف می تواند در استعفای احتمالی دولت در آینده موثر باشد.