به گزارش جهان صنعت نیوز:   به نقل از صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک اظهار کرد: صربستان ۲۵ هزار دز اسپوتنیک دز اول به ایران اهدا کرده بود و در پی واردات ۲۵ هزار دز اول اسپوتنیک از این کشور تا ساعت دیگر ۲۵ هزار دز دوم از واکسن اسپوتنیک هم وارد کشور می‌شود.

ورود ۲ میلیون دز واکسن سینوفارم به کشور

معاون فنی گمرک بیان کرد: همچنین ۲ میلیون دز دیگر واکسن وارد کشور می‌شود.

ارونقی افزود: تا ساعاتی دیگر دو میلیون دز واکسن سینوفارم از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور خواهد شد.