مورینیو به یک سال حبس محکوم شد
مورینیو به یک سال حبس محکوم شد

سرمربی پرتغالی به خاطر فرار مالیاتی به یک سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

جهان صنعت نیوز| ژوزه مورینیو امروز توسط دادگاه مادرید به یک سال زندان تعلیقی محکوم شد.

سرمربی پرتغالی به خاطر فرار مالیاتی ۳.۳ میلیون یورویی، باید به عنوان جریمه ۲.۲ میلیون یورو نیز پرداخت کند.

سرمربی پرتغالی جرم خود را پذیرفته بود به همین خاطر دادگاه او تنها چند دقیقه طول کشید.