جهان صنعت نیوز| صبح امروز خبری مبنی بر دستگیری “ا.م” از مدیران سابق استیل آذین در فضای مجازی منتشر شد.

صبح امروز خبر دستگیری یکی از مدیران سابق استیل آذین در رابطه با پرونده قتل وکیل حسین هدایتی منتشر شد که پس از بررسی های لازم توسط خبرنگار ما این موضوع تکذیب شد.

“ا. م” صبح امروز به عنوان مطلع به اداره آگاهی احضار شد و تا این لحظه بازداشت نشده است.