به گزارش جهان صنعت نیوز:  اکبر الباکر گفت: پروازهای شرکت تا زمانی که نیاز به بازگرداندن مسافران قطری به کشور باشد، ادامه خواهد یافت.وی هشدار داد که نقدینگی این شرکت به زودی تمام می شود.

الباکر با بیان اینکه نقدینگی موجود واقعا برای مدت زمان اندکی کفایت می کند، افزود: هواپیمایی در نهایت مجبور است برای تامین خود از دولت کمک بگیرد.

قطر هم مانند سایر کشورهای دنیا، به دنبال همه گیری کرونا، بیشتر پروازهایش را به کشورهای خارجی متوقف کرده و اکنون با تعداد کمی از شرکت های هواپیمایی ارتباط دارد.

همزمان با متوقف شدن فعالیت شرکت های هواپیمایی در جهان در پی شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹)، تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که شرکت های هواپیمایی در خاورمیانه متحمل هزینه سنگینی خواهند شد و این شرکت ها امیدوارند از دولت ها که آنها نیز به نوبه خود به دلیل کاهش درآمدها با مشکلاتی رو به رو هستند، کمک های مالی فوری دریافت کنند.