جهان صنعت نیوز| تصویر تلخ ثبت شده از گردشگر آلمانی و بازتاب جهانی آن در رسانه‌های داخلی و خارجی ثابت کرد تصویر گردشگری ایران تا چه حد ضعیف و مخدوش است. این اتفاق اهمیت روزافزون رسانه‌ها در توسعه گردشگری وتصویر‌سازی مناسب از یک مقصد را بیشتر از گذشته نمایان کرد و نشان داد پیشبرد توسعه گردشگری داخلی و خارجی علاوه بر داشتن شرایط گردشگری، مقاصد و برنامه‌ریزی برای جذب و هم‌چنین معرفی جاذبه‌ها و تصویرسازی مناسب به بازار‌های هدف بسیار حائز اهمیت است.

رسانه‌ها نقش غیرقابل انکاری در تمامی عرصه‌های زندگی بشر چون فرهنگ‌سازى، آموزش، اطلاع‌رسانی وایجاد مشارکت اجتماعی در توسعه صنعت گردشگرى بر عهده دارند. کشور‌های توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده اند که مهمترین راه تبلیغات و معرفی در جذب گردشگر، رسانه‌ها به شمار می رود.

استراتژی های توسعه گردشگری داخلی  فراوانی در بخش گردشگری در سالیان اخیر با وجود مناسب بودن، در عمل شکست خورده اند. اکنون از کلیه ظرفیت های رسانه ها در کشور جهت توسعه استراتژی ها و راهبردهای گردشگری استفاده نمی­شود و خلاء قابل توجهی بین رسانه ها و سازمان های گردشگری وجود دارد و در صورت رفع نشدن امکان توسعه را  به سختی امکانپذیر می کند.

یکی از مهم ترین اقداماتی که بایـد در زمینـه توسـعه صـنعت گردشـگری در ایـران انجام شود، معرفی امکانات، قابلیت ها، توانمنـدی هـا، جاذبـه هـا و امکانـات مختلـف گردشگری کشور به مخاطبان داخلی و خارجی است .گردشگران به دنبال مقاصد جدیـد به منظور گذران اوقات فراغت خود هستند و رسانه ها با ایفای نقش موثر در پیـشرفت هـای کمـی و کیفـی در ابعـاد گونـاگون زنـدگی و توسـعه ارتباطـات از جوانـب مختلـف، طلایه داران این جنبش به شمار می روند . اقداماتی مانند نیازسنجی، ترغیب و اقناع، آگاه سازی، ارتباطات موثر و بهره گیـری ازفناوری های نوین در حوزه رسانه ای است که بسیاری از کشورها را در زمره برتـرین در زمینه جذب گردشگر در جهان قرار داده است . تصویرسازی از امکانات، قابلیت ها و جاذبه های گوناگون یک کشور یا یک مکان است که فرد را به دیدن آن ترغیب می کنـد ؛ تنها از طریق رسانه ها ممکن است.

به منظور رشد گردشگری، رسانه ها می بایست از مرزهای سازمانی عبور کرده و با حرفه ای گری و تخصص مدیران و کارکنان، سازمان های گردشگری را از فواید حضورگردشگر در جامعه آگاه سازند.

بیشتر بخوانید...
ایران از دوستان واقعی ونزوئلا است

بدون شک رسانه‌های داخلی با تولید محتوای رسانه‌ای اثربخش می‌توانند بر گردشگری که این روزها به‌عنوان یک ناجی اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود تاثیرات مثبت و منفی زیادی داشته باشند و نگاه تخصصی همراه با برنامه محوری از منظر رسانه می‌تواند موجب رشد و بالندگی این صنعت در کشور ما شود و در توسعه پایدار یک منطقه نقش موثری داشته باشد.

مهران امیرحسینی – مدیرعامل هتل شمشک

۰/۵ ( ۰ نظر )