جهان صنعت نیوز:  طبق ابلاغیه ای که از سوی یک نهاد دولتی به مدیران زیر مجموعه اعلام شده، تاکید شده است از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن استفاده نشود.

بر این اسای باید گفت که بعد از حرف و حدیث هایی که از سال ها پیش در باره مقررات محدود کننده در ادارات دولتی از جمله در دولت احمدی نژاد وجود داشت این بار استفاده از منشی زن برای مدیران مرد دولتی رسما ممنوع شده است.

در این خبر که روزنامه خراسان در بخش ویژه‌های خود منتشر کرده آمده است: طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد دولتی به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و ادارات استانی، تاکید شده حسب ابلاغیه های صورت گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب و آغاز بازرسی از نحوه تحقق دستورات صادر شده در این خصوص، مخاطبان این دستور توجه داشته باشند مواردی چون تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن، از جمله موارد مهمی است که باید کاملا رعایت شود.

مساله تفکیک جنسیتی در ادارات دولتی از مدت ها پیش محل بحث محافل سیاسی و جامعه شناختی ایران بوده است. 

مخالفین این طرح می گویند که به گوشه راندن زنان و ایجاد حریم های نالازم مبتنی بر تفکیک جنسیتی که بیشتر زنان را هدف قرار داده است باعث سالم سازی محیط های اداری نمی شود. 

این مساله البته در تمام نقاط جهان یکی از مهم ترین چالش های جوامع به شمار می رود اما در کشورهای توسعه یافته تلاش شده است با لحاظ کردن قوانین بسیار سخت گیرانه، رفتارهای مردان را در محیط های کاری تحت نظارت در بیاورند یا حداقل مقررات اعمال شده به صورت مساوی محدودیت ها را بین زنان و مردان تقسیم کنند.

اما ظاهرا در ایران نوک پیکان محدودیت ها همواره به سوی زنان بوده و در قوانین و مقررات وضع شده نیز این زنان هستند که به عنوان عامل اصلی و مرکز ثقل نابه سامانی ها مورد توجه قرار می گیرند. 

در بسیاری از کشوهای دنیا قوانین بسیار دشواری برای نگرش ها و بی ملاحظه گی های جنسی از سوی کارمندان مرد وجود دارد. 

از زمانیکه ورود بانوان به عنوان بخشی از نیروی انسانی لازم به سازمانها صنایع و مراکز علمی، اجتماعی و اقتصادی مطرح شد همواره این سوال به ذهن عبور می کرد که اختلاط زنان و مردان در محیط کار دارای چه جایگاه رفتاری و سازمانی است؟

امرو ز درتمام دنیا آرامش فکری نیروهای فکری شاغل و تامین آن از سوی کارفرما یک تعهد سامانی بوده و با وجود نظریات و شعارهای مخالفان تفیکیک جنسیتی و هواداران فمینیست، رفتار شناسان بی طرف و منطقی معتقدند بانوان در محیط مختلط احساس ناامنی می کنند و حتی دچار اضطراب می شوند که نتیجه آن افت کارآرایی و کاهش بازدهی است.

در توکیو قطارهای زیرزمینی واگنهای زنانه و مردانه دارد و دلیل آن ایجاد امنیت روانی و جلوگیری از آزار بانوان اعلام شده است.

با این حال هموازه جدایی مردان و زنان در محیط های کاری و آموزشی به عنوان یکی از راه حل های موجود مورد نظر بوده است که البته مخالفان بسیار جدی هم دارد. 

۰/۵ ( ۰ نظر )