به گزارش جهان صنعت نیوز:    محمد حسین ادیب – هر خانواده ایرانی بطور میانگین بر اساس آمار بانک مرکزی در مرداد ١۴ در سه فقره خرید با موبایل ، خرید با اینترنت و خرید از پایانه های فروشگاهی ٢ میلیون تومان ؛ خرید انجام می دهد

آمار سه فقره خرید بالا باعث بهت عده زیادی شده است

در اظهار نظر کاربران در اینستاگرام هیچ کس در آمار فوق تردید نکرده اند

غیر ممکن است آمار موجود در این خصوص دستکاری شده باشد چون بانکها بابت سه فقره فوق باید هزینه پرداخت کنند و هیچ بانکی حاضر به پرداخت هزینه اضافی برای تولید آمار غلط نیست

نظر به اینکه آمار فوق در سایت بانک مرکزی به تفکیک بانک ارائه میشود و نگارنده اطلاع دقیق موردی از آمار دو بانک دارد آمار ارائه شده بانک مرکزی با آمار دو بانک که نگارنده اطلاع زنده از آن دارد کاملا منطبق است و گواه دستکاری نیست

صحت آمار فوق از طریق دومی هم اثبات میشود :
چک های عادی صادره گواه حجم معاملات خرد در کشور است :
در مرداد :چک عادی وصولی :١٧٣ هزار میلیارد تومان

چک های رمز دار و پرداخت از طریق ساتنا گواه حجم معاملات کلان در کشور است :

چک رمز دار در مرداد ١۴ : ٩٣ هزار میلیارد تومان
پرداخت از طریق ساتنا در مرداد ١۴ : ١۶۶ هزار میلیارد تومان
جمع چک رمز دار و ساتنا در مرداد : ٢۵٩ هزار میلیارد تومان

جمع چک های عادی ، رمز دار و حواله ساتنا در مرداد ١۴ : ۴٣٢ هزار میلیارد تومان

خرید از طریق موبایل ، اینترنت و سامانه های فروشگاهی در مرداد ۵٣۶ هزار میلیارد تومان و پرداخت خرد و کلان از طریق چک عادی ، رمز دار و ساتنا ۴٣٢ هزار میلیارد تومان که بسیار به هم نزدیک است

همه انواع خرید شامل خرید از طریق سامانه فروشگاهی ، اینترنت و موبایل نیست و خرید نقدی خانواده ها در این آمار نیامده است لذا خرید خانواده ها بیش از ۵٣۶ هزار میلیارد تومان در ماه است ، همه آمار پرداخت هم شامل چک عادی ، چک رمز و ساتنا نیست و پرداخت بیش از این است اما نزدیکی ٨ درصدی خرید سه گانه جمعا به مبلغ ۵٣۶ هزار میلیارد تومان و پرداخت ۴٣٢ هزار میلیارد تومانی گواه صحت آمار فوق است

تحلیل فوق نشان می دهد متوسط خرید جامعه گواه وجود رکود در اقتصاد کشور نیست

متوسط خرید جامعه نشان می دهد این قدر که فضای رسانه ای کشور نشان می دهد مردم بدبخت نیستند

اینهایی که روزانه ٢ میلیون تومان به ٢٧ میلیون خانواده کالا و خدمات می فروشند در فضای رسانه ای کشور حضور ندارند آنها مشغول فروشند و فرصت ندارند سری به فضای رسانه ای کشور بزنند.