به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت سابقه چندین دوره‌ای در مجلس دارد. این لایحه شاید در پنج دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محور بررسی لایحه تجارت در ادوار گذشته مجلس بوده است.

وی افزود: در مجلس گذشته بخشی از فصل‌های لایحه تجارت با سرعت و عجله مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان قانون اساسی به این موضوع ایراد وارد کرد و لایحه مذکور مجدداً به مجلس بازگردانده شد. ایراد شورای نگهبان ناظر بر این است که تمام ماده‌ها و فصل‌های لایحه تجارت باید در صحن علنی بررسی و یکجا به شورای نگهبان ارسال شود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که ماده‌های احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود.

وی افزود: لایحه تجارت دارای بخش‌های حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری است که با توجه به این موضوع کمیسیون مشترک باید تشکیل شود و در آن از تمام کمیسیون‌ها مجلس و دستگاه‌های دولتی مرتبط دعوت شود که نظراتشان را اعلام کنند.