ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
  وانت آریسان۵۳,۵۰۰,۰۰۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰
  سمند LX۷۷,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۷۷۰,۰۰۰
  سمند EF7ناموجود۶۹,۷۷۳,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ناموجودحاشیه بازار
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  سمند سورن۹۴,۶۰۰,۰۰۰۸۲,۵۵۸,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  دنا (تیپ ۲)۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  دنا پلاس (تیپ ۱)۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۲)۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  دنا پلاس توربو۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  پژو GLX 405۷۴,۳۰۰,۰۰۰۶۳,۱۵۸,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۷۶,۵۰۰,۰۰۰۶۵,۵۷۸,۰۰۰
  پژو SLX 405۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۸۸۰,۰۰۰
  پژو پارس۹۶,۰۰۰,۰۰۰۷۸,۳۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰۸۴,۷۲۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹۱۰۸,۲۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو پارس اتوماتیک۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو ۲۰۷ صندوقدار۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)۸۰,۲۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)۸۲,۶۰۰,۰۰۰۶۷,۲۸۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)۹۵,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)۹۸,۰۰۰,۰۰۰۸۳,۶۹۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)۹۵,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)۹۷,۷۰۰,۰۰۰۸۰,۷۵۴,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ناموجودتوقف فروش
  پژو ۲۰۰۸۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  رانا LX۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۳,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 (تیپ ۱)۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 (تیپ ۲)۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 (تیپ ۱)۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  رنو تندر E2 (تیپ ۲)۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲)۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید