قیمت روز خودرو های داخلی ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸

ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار قیمت کارخانه  
  وانت آریسان۶۷,۵۰۰,۰۰۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰ 
  سمند LX۸۰,۴۰۰,۰۰۰۶۶,۷۷۰,۰۰۰ 
  سمند EF7۹۴,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۷۷۳,۰۰۰ 
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶۹۷,۸۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  سمند سورن۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۸۲,۵۵۸,۰۰۰ 
  دنا (تیپ ۱)۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰ 
  دنا (تیپ ۲)۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش 
  دنا پلاس (تیپ ۱)۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ 
  دنا پلاس (تیپ ۲)۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش 
  دنا پلاس توربو۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰توقف فروش 
  پژو GLX 405۷۷,۷۰۰,۰۰۰۶۳,۱۵۸,۰۰۰ 
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۸۰,۸۰۰,۰۰۰۶۵,۵۷۸,۰۰۰ 
  پژو SLX 405۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۸۸۰,۰۰۰ 
  پژو پارس۹۸,۶۰۰,۰۰۰۷۸,۳۳۸,۰۰۰ 
  پژو پارس . دوگانه سوز۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو پارس LX . کد ۱۸۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰۸۴,۷۲۰,۰۰۰ 
  پژو پارس LX . کد ۱۹۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰۸۵,۴۶۳,۰۰۰ 
  پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ)۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰۹۸,۹۷۸,۰۰۰ 
  پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (بدون رینگ)۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰۹۶,۷۳۰,۰۰۰ 
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ)۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ)۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ)۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)۸۲,۳۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)۸۶,۴۰۰,۰۰۰۶۷,۲۸۳,۰۰۰ 
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)۹۸,۷۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰۸۳,۶۹۰,۰۰۰ 
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)۹۷,۹۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۳۰۳,۰۰۰ 
  پژو ۳۰۱ناموجودتوقف فروش 
  پژو ۲۰۰۸۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ 
  پژو ۵۰۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش 
  رانا LX۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۳,۰۰۰ 
  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  دانگ فنگ H30 (با رینگ)۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  رنو تندر E2 (بدون رینگ)ناموجودتوقف تولید 
  رنو تندر E2 (با رینگ)ناموجودتوقف تولید 
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰حاشیه بازار 
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ 
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزلناموجود۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ 
  سوزوکی ویتارا۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
 
سایپا
نام خودروقیمت بازار قیمت کارخانه  
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۵۰,۸۰۰,۰۰۰۳۹,۸۰۰,۰۰۰ 
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۵۱,۵۰۰,۰۰۰۳۹,۹۴۱,۰۰۰ 
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۴۶,۹۰۰,۰۰۰۳۷,۳۸۱,۰۰۰ 
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۴۷,۱۰۰,۰۰۰۳۷,۶۴۱,۰۰۰ 
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۴۸,۱۰۰,۰۰۰۳۸,۱۸۱,۰۰۰ 
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۴۸,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۴۴۱,۰۰۰ 
  سایپا ۱۵۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰۴۰,۳۳۰,۰۰۰ 
  تیبا (رینگ فولادی)۵۵,۸۰۰,۰۰۰۴۳,۴۶۰,۰۰۰ 
  تیبا (رینگ آلومینیومی)۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۴۴۳,۰۰۰ 
  تیبا ۲ (سفید)۶۰,۲۰۰,۰۰۰۵۱,۳۶۰,۰۰۰ 
  تیبا ۲ (تنوع رنگ)۶۰,۷۰۰,۰۰۰۵۱,۶۰۳,۰۰۰ 
  ساینا۶۳,۳۰۰,۰۰۰۵۵,۹۶۰,۰۰۰ 
  ساینا (رینگ آلومینیومی)۶۵,۵۰۰,۰۰۰۵۸,۹۶۰,۰۰۰ 
  ساینا اتوماتیک۸۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  کوییک دنده‌ای۶۸,۸۰۰,۰۰۰۶۱,۲۲۰,۰۰۰ 
  کوییک اتوماتیک۹۶,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ 
  وانت زامیاد۷۴,۹۰۰,۰۰۰۶۷,۳۳۵,۰۰۰ 
  وانت زامیاد (رادیال)۷۵,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۱۳۵,۰۰۰ 
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۸۱,۵۰۰,۰۰۰۷۷,۳۰۰,۰۰۰ 
  وانت پادرا۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۹۴,۸۰۰,۰۰۰ 
  آریو (دنده ای)ناموجودتوقف تولید 
  آریو (اتوماتیک)۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  چانگان CS35۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ 
  کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک)۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 
  سیتروئن C3 (تیپ ۱)۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ 
  سیتروئن C3 (تیپ ۲)۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ 
 
پارس خودرو
نام خودروقیمت بازار قیمت کارخانه  
  برلیانس H220 دنده‌ای۹۴,۵۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  برلیانس H230 دنده‌ای۹۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  برلیانس H320۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  برلیانس H320 . اتوماتیک۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  برلیانس H330۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  برلیانس H330 . اتوماتیک۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  برلیانس کراس۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ 
  رنو تندر ۹۰ناموجودتوقف تولید 
  رنو پارس تندر۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید 
  رنو ساندرو – دنده‌ایناموجودتوقف تولید 
  رنو ساندرو – اتوماتیک۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ 
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ایناموجودتوقف تولید 
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ 
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
بیشتر بخوانید...
قیمت محصولات ایران خودرو ۶ شهریور ۱۳۹۸