قیمت روز خودرو های داخلی ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار  قیمت کارخانه   
  وانت آریسان ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰  
  سمند LX ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰  
  سمند EF7 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۷۳,۰۰۰  
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  سمند سورن ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۵۵۸,۰۰۰  
  دنا (تیپ ۱) ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰,۰۰۰  
  دنا (تیپ ۲) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش  
  دنا پلاس (تیپ ۱) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰  
  دنا پلاس (تیپ ۲) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش  
  دنا پلاس توربو ۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰ توقف فروش  
  پژو GLX 405 ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۸,۰۰۰  
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ ۶۵,۵۷۸,۰۰۰  
  پژو SLX 405 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۸۰,۰۰۰  
  پژو پارس ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۳۸,۰۰۰  
  پژو پارس . دوگانه سوز ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو پارس LX . کد ۱۸ ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۸۴,۷۲۰,۰۰۰  
  پژو پارس LX . کد ۱۹ ۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵,۴۶۳,۰۰۰  
  پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۷۸,۰۰۰  
  پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (بدون رینگ) ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۹۶,۷۳۰,۰۰۰  
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) ۸۲,۳۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶۷,۲۸۳,۰۰۰  
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۳,۶۹۰,۰۰۰  
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۳۰۳,۰۰۰  
  پژو ۳۰۱ ناموجود توقف فروش  
  پژو ۲۰۰۸ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰  
  پژو ۵۰۸ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش  
  رانا LX ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۲۰۳,۰۰۰  
  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  دانگ فنگ H30 (با رینگ) ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  رنو تندر E2 (بدون رینگ) ناموجود توقف تولید  
  رنو تندر E2 (با رینگ) ناموجود توقف تولید  
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار  
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰  
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ناموجود ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰  
  سوزوکی ویتارا ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
 
سایپا
نام خودرو قیمت بازار  قیمت کارخانه   
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰  
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۴۱,۰۰۰  
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۸۱,۰۰۰  
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰  
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۱,۰۰۰  
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۴۱,۰۰۰  
  سایپا ۱۵۱ ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۳۰,۰۰۰  
  تیبا (رینگ فولادی) ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۴۳,۴۶۰,۰۰۰  
  تیبا (رینگ آلومینیومی) ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۴۴۳,۰۰۰  
  تیبا ۲ (سفید) ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰  
  تیبا ۲ (تنوع رنگ) ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۳,۰۰۰  
  ساینا ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۶۰,۰۰۰  
  ساینا (رینگ آلومینیومی) ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۶۰,۰۰۰  
  ساینا اتوماتیک ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  کوییک دنده‌ای ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶۱,۲۲۰,۰۰۰  
  کوییک اتوماتیک ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  
  وانت زامیاد ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ ۶۷,۳۳۵,۰۰۰  
  وانت زامیاد (رادیال) ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰,۱۳۵,۰۰۰  
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷,۳۰۰,۰۰۰  
  وانت پادرا ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۸۰۰,۰۰۰  
  آریو (دنده ای) ناموجود توقف تولید  
  آریو (اتوماتیک) ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  چانگان CS35 ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
  کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰  
  سیتروئن C3 (تیپ ۱) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰  
  سیتروئن C3 (تیپ ۲) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰  
 
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار  قیمت کارخانه   
  برلیانس H220 دنده‌ای ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  برلیانس H230 دنده‌ای ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  برلیانس H320 ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  برلیانس H330 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  برلیانس کراس ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰  
  رنو تندر ۹۰ ناموجود توقف تولید  
  رنو پارس تندر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید  
  رنو ساندرو – دنده‌ای ناموجود توقف تولید  
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰  
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ناموجود توقف تولید  
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰  
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
بیشتر بخوانید...
خروج پرتیراژترین خودروی داخلی از خط تولید

 

۰/۵ ( ۰ نظر )