جهان صنعت نیوز| بهروز افخمی، جمعه شب ششم اردیبهشت در برنامه نقد سینما به یک توییت مهناز افشار که خطاب به یک نماینده و درباره ازدواج کودکان نوشته شده بود واکنش تندی نشان داد و گفت: «خانم افشار متوجه نیست با این اظهارنظرها طرفدار سلب حق از مردم است.