شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام خدمات برشکاری خرسک و ته تاندیش های مازاد خود طبق الزامات زیست محیطی اقدام نماید.بر این اساس از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند به همکاری دعوت میشود حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز و ارسال به آدرس ایمیل Vendor@iasco.ir اقدام نمایند.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم اطلاعات ساختاری به آدرس سایت شرکت فولاد آلیاژی ایران www.iasco.ir ، خرید و تامین کنندگان، قسمت فراخوان عمومی مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های ۳۱۲۲۲۶۶۷-۰۳۵ و ۳۱۲۲۲۷۱۵-۰۳۵ تماس گرفته شود.
ارائه مدارک و مستندات هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.