به گزارش جهان صنعت نیوز:   سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران تمام طرفها را به خویشتنداری دعوت، و معتقد است باید ازهرگونه اقدامی که به تشدید تنش ها منجر شود اجتناب کرد. 

خطیب زاده همه طرف ها را برای تلاش به منظور حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و در چارچوب مسالمت آمیز فراخواند و افزود: متاسفانه مداخلات و اقدامات تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا شرایط را در این منطقه پیچیده تر کرده است.