حسن هانی زاده * این ها موضوعات مهم رییس جمهور و دیگر روسا در نشست باکو بود . اما با وجود این کارشکنی ها آمریکا و قدرت های بزرگ ، حضور روسا و تشکیل این اجلاس نشان می دهد که این جنبش همچنان می تواند به عنوان مجموعه تاثیرگذار ، مسیر صحیحی را برای ملت های ازاداه جهان و ملت هایی که قصد حفظ استقلال خود را دارند نشان دهد .

به همین دلیل در جریان نشست غیر متعهدها در باکو مسائل مختلف جهانی جهانی و ضرورت تشکیل مجموعه بزرگ اقتصادی به دور از قدرت های فرامنطقه ای مورد بحث قرار گرفت و در حقیقت جنبش عدم تعهد علا رغم فشارهای قدرت های استکباری مخصوصا امریکا برای تضعیف جایگاه جنبش غیر متعهدها همچنان به مسیر خود به دور از گرایش های شرق و غرب ادامه می دهد.

حضور بعضی از سران تاثیرگذار جنبش عدم تعهد در نشست با کو نشان داد که اگر این جنبش مورد توجه کشورهای عضو قرار بگیرد خواهد توانست یک قدرت برتری را در جهان رقم بزند و می تواند درمقابل هژمونی امریکا و قدرت های استکباری ایستادگی کند لذا نتایج و برون رفت بحران ها در نتیجه همدلی و همکاری مشترک بین کشورهای عضو غیر متعهدها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید این کشورها به راهکارهایی برای تشکیل یک بازار برزرگ اقتصادی در جهان توجه کنند ضمن اینکه مجموعه جنبش عدم تعهد از ظرفیت بسیاربالایی برای تقابل اقتصادی با امریکا برخوردار است.

* کارشناس مسائل بین الملل

0/5 ( 0 نظر )
بیشتر بخوانید...
اوپک در صورت نیاز اقدام خواهد کرد