به گزارش جهان صنعت نیوز:   نمایندگان در نشست علنی امروز-(چهار شنبه ۴ اسفند) در بررسی جزئیات بخش در آمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با  بندهای(ز) و (ی) و بند الحاقی ۱ تبصره موافقت کردند.

 در بند ز تبصره ۵ آمده است:اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

 بند ی جز ۱  تبصره ۵ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

در بخش درآمدی جز۲ به دولت اجازه داده شد مبلغ۲۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا در بخش هزینه ای برای جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.

علاوه بر این در جزء۳- به دولت اجازه داده شد مبلغ ۲۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا در بخش هزینه‌ای بودجه جهت آب و راه روستایی، اجرای طرح های هادی روستائی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می رسد.

 در بند الحاقی۱ تبصره ۵ آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردیال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید. این اوراق با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و  طرح ها  برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.