به گزارش جهان صنعت نیوز:   محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی درآمدهای نفتی دولت در بودجه گفت: با توجه به اینکه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش درآمدهای نفتی ۴۰ درصد در بودجه است و درخواست دولت برای کاهش آن به میزان ۲۰ درصد به تصویب نرسیده است دولت باید برای کاهش منابع پیش بینی کرده در بودجه به میزان ۱۳۷ همت اصلاحیه ای به صورت مکتوب به مجلس ارائه کند که تا این لحظه چنین اصلاحیه ای به مجلس ارائه نشده است. تنها موارد شفاهی بیان شده که قابل قبول نیست و خلاف آیین نامه است. دولت این موارد را به صورت مکتوب ارائه کند.