به گزارش جهان صنعت نیوز:  وی افزود: نکته دومی که دولت آقای رییسی را موفق می‌دانم سرمایه اجتماعی این دولت است. یعنی دولت بین مردم است. البته دولت نباید فکر کند فقط سر زدن به مردم مشکلات را حل می‌کند، یکی از کارهای اشتباه وزرا این است که در هر سفر کلی وعده و وعید می‌دهند. در صورتی که امکانات وجود ندارد که وعده می‌دهند، مشکلات با شیوه دستوری حل نمی‌شود.

یک سری لوازم و مقدمات می‌خواهد. دولتمردان بروند، سربزنند، همدردی کنند و برنامه تعریف کنند برای حل مشکلات اما وعده و وعید ندهند.البته باهنر انتقاداتی هم به دولت داشت و گفت: یک سری اشکالات هم است و فکر می‌کنیم برخی وزرا در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند. ما در نیروهای مسلح قبول کردیم که یک نفر اگر بخواهد سرلشکر شود، باید درجات نظامی را طی کند. اول باید ستوان، سروان، سرگرد و سرهنگ شود و اگر کار مهم نخبگی انجام داد می‌تواند سرتیپ و سرلشکر شود.

امروز دیگر از زبان احدی نمی‌شنوید که یک نفر به خاطر خوب بودن و فضائل اخلاقی از همان اول درجه سروانی بگیرد. طی کردن این سلسله مراتب مهم است. حالا یک نفر باهوش‌تر و فعال‌تر است این سلسله مراتب را سریع‌تر طی می‌کند. اما هنوز در جریان مسائل اقتصادی و سیاسی این باور را نداریم.