به گزارش جهان صنعت نیوز:  محمد رضا رضایی کوچی بیان کرد: از آنجا که یک آشفتگی در وزارت راه و شهرسازی  وجود دارد مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه کرد و امروز تحویل هیات رییسه شد.این طرح بعد از تعطیلات دو هفته آتی در صحن مجلس اعلام وصول خواهد شد. شخص رییس جمهور و رییس مجلس و کمیسیون عمران نیز با تفکیک وزارت راه، شهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه راه موافق هستند. امیدواریم این تفکیک انجام شود.