به گزارش جهان صنعت نیوز:  اولویت طرح انتقال آب به استان سیستان و بلوچستان از دریای عمان با 182 رای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 اولویت طرح انتقال آب به استان سیستان و بلوچستان از دریای عمان با 182 رای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.