به گزارش جهان صنعت نیوز: احمد نادری اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت، قرار بر این شد که دولت بعد از تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارت خانه بازرگانی و صنعت و معدن، دو وزیر پیشنهادی را برای اخذ رای اعتماد و سکان داری دو وزارت خانه جدید به مجلس معرفی کند.

وی ادامه داد: موضوع معرفی دو وزیر پیشنهادی برای دو وزارت خانه بازرگانی و صنعت و معدن مورد اجماع آقای قالیباف و آقای رییسی قرار گرفت و آقای مخبر هم بر این نکته تاکید دارند که بایستی دو وزیر به مجلس معرفی شوند. 

نماینده تهران در مجلس گفت: اینکه گفته می شود تفکیک وزارت صمت به معنای انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت نیست و به همین دلیل احتیاجی به معرفی وزیر جدیدی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد، از نظر مجلس مردود است و دولت باید دو گزینه برای دو وزارت خانه جدید به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی کند، حتی اگر نظر دولت بر ابقای آقای فاطمی امین در یکی از دو وزارتخانه باشد هم باید مجددا ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.

وی در توضیح دلیل تاکید مجلس بر معرفی دو وزیر با تفکیک وزارت صمت گفت: با تفکیک وزارت صمت، دو وزارت خانه جدید تشکیل می شود و طبیعتا باید برای هر کدام یک وزیر به مجلس معرفی شد.

نادری درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که در این باره هنوز چیزی به مجلس گفته نشده و دولت باید هر چه سریعتر نسبت با معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس اقدام کند.