جهان صنعت نیوز| بلافاصله پس از انفجارهای فجیره، بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل خلیج فارس توجه خود را به آمریکایی ها معطوف کردند تا ببیند از دید ایالات متحده آیا اتهامی در خصوص این جمله به جمهوری اسلامی ایران وارد می شود یا خیر. اما دیپلمات های آمریکا با طفره رفتن از موضع گیری در این باره ترجیح دادند تا موضوع را به آینده و انجام تحقیقات کامل موکول کنند. این نشانه بارزی است در این باره که کاخ سفید همان قدر که به انجام حمله نظامی علیه کشورمان علاقمند است اما به همان اندازه از تبعات ناخواسته آن می هراسد و برای همین، حتی یک حمله به بندر نفتی امارات که دوست و متحد آمریکا در خلیج فارس است هم نمی تواند واشنگتن را به انجام یک اقدام قهرآمیز علیه تهران تشویق کند.

برای روشن شدن موضوع به حملات ایالات متحده به سوریه توجه کنید که پس از انتشار شایعه ای درباره انجام حمله شیمیایی به شهروندان سوری، ترامپ و دوستانش نه فقط بر قطعی بودن وقوع این حمله پای فشردند بلکه به ظور یک جانبه مسوولیت انجام این حمله را متوجه دولت بشار اسد دانسند و به مراکز دولتی و نظامی سوریه حمله کردند. اگر همین رویه در مورد ایران به کار گرفته می شد باید هم اکنون حملاتی از جانب نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران صورت می گرفت. اما موضوع به این سادگی ها نیست. چنان که مقامات آمریکایی حتی حاضر نشدند از ایران به عنوان یکی از کشورهای احتمالی دخیل در ماجرا نام ببرند تا چه رسد به این که چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم ایران را متهم نمایند.

 با این حال لفاظی های تهدیدآمیز رئیس چمهور آمریکا هم چنان ادامه دارد. او اگرچه می داند که مقامات تهران با اظهارات تحریک آمیز، خویشتن داری شان را از دست نمی دهند اما با هم حرف های گذشته خود را تکرار کرد و گفت: باید ببینیم درباره ایران چه پیش می‌آید. اگر آنها کاری انجام دهند، اشتباه بزرگی خواهد بود. ترامپ افزوده است: درباره ایران چیزهایی می‌شنوم. اگر کاری انجام دهند، لطمه بدی خواهند خورد. این سخنان البته با احتیاط زیادی بیان می شود و ترامپ از به کار بردن عبارت های روشن و شفاف خودداری کرده است. از این سخنان بر نمی آید که او کشورمان را به ماجراجویی متهم کرده باشد اما چنان سخن گفته که ممکن است همین معنی را هدف گرفته باشد.

  در واقع آمریکایی ها در طول سال های پس از به قدرت رسیدن ترامپ چنان رفتار کرده اند که ایران را در دام انجام رفتاری نسنجیده بیندازند و با این اهرم حمله بی امان خود را علیه کشورمان آغاز کنند. اما ایران دست آمریکایی ها را خوانده و در تمامی برهه ها، مطابق میل و یا انتظار واشنگتن بازی نکرده است. می توان دریافت که در حال حاضر آمریکا از این ناکامی عصبانی است و برای وادار کردن تهران به حرکت در مسیر دلخواه خود هزینه های زیادی را می پردازد. هزینه های که گمان نمی رود ثمربخش باشد و رضایت آمریکایی ها را در پی داشته باشد.

در واقع ایالات متحده کارت های خود را بازی کرده و الان باید منتظر بازی ایران باشد نکته جالب آن است که در تمامی روزهای گذشته ایران، به گونه ای حرکت کرده که امکان بهانه جویی و تلافی برای راهبردنویسان کاخ سفید وجود نداشته است. بدین ترتیب فشارهای کاخ سفید به جای آن که کرنش و سازگاری ایران با اهداف آمریکا را پدید آورد موجب کاهش تهعدات ایران به توافق هسته ای شده و در گام بعدی ایران تهدیدی کرده است که می تواند آمریکا را به نقطه جوش نزدیک کند. چه، اگر پس از شصت روز اوپا به تعهدات خود عمل ننماید آن گاه ایران سقف غنی سازی را پشت سر می گذارد و این در تضاد کامل با هدف ایالات متحده درباره توقف کامل و دائمی غنی سازی از سوی ایران است.

همه این ها در حالی اتفاق می افتد که ایران از پوسته برجام خارج نشده و به همین دلیل آمریکایی ها نمی توانند از اهرم جامعه جهانی برای به تسلیم کشاندن ایران استفاده کنند. در این صورت اگرچه با بی عملی اروپا، تعهدات ایران مرحله به مرحله کاهش می یابد اما چون از مکانیزم توافق هسته ای برای کاهش تعهدات استفاده شده و ایالات متحده نیز در توافق حضور ندارد تا نقش یک بازیگر را در این مکانیزم اجرا کند، در واقع ترامپ و همکارانش در موقعیتی دشوار قرار گرفته اند. دقیقا به همین دلیل است که طرف آمریکایی برای برهم زدن قواعد بازی و توسل به ماجراجویی، ایران را تحریک می کند.

نادر کریمی جونی