به گزارش جهان صنعت نیوز: محمد مخبر ساعتی پیش از غرفه های عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی در میدان میوه‌و‌تره‌بار اسلامشهر  نیز بازدید به عمل آورد.

معاون اول رئیس جمهور در این بازدیدها قیمت و فراوانی کالاهای اساسی در شهرستان اسلامشهر مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و با توجه به کمبود محسوس روغن در این غرفه ها، تامین و عرضه روغن مورد نیاز مردم در اسلامشهر مورد پیگیری تلفنی دکتر مخبر قرار گرفت.

همچنین در حاشیه این بازدیدها تعدادی از شهروندان اسلامشهر مسائل و مشکلاتشان در حوزه های مختلف را با معاون اول رئیس جمهور در میان گذاشتند.