اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه «ابرار» و «آخرین خبر» و خبرنگار «تابناک»
اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه «ابرار» و «آخرین خبر» و خبرنگار «تابناک»

جلسه رسیدگی به پرونده های مدیران مسئول روزنامه «ابرار» و «آخرین خبر» و نیز پرونده خبرنگار«تابناک» صبح امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه- در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

جهان صنعت نیوز| در این جلسه به پرونده مدیرمسئول روزنامه ابرار با شکایت رییس سازمان هلال احمر و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که با اتفاق آرای  هیات منصفه مطبوعات، مدیر مسوول این روزنامه مجرم شناخته نشد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول آخرین خبر، به اتهام افترا و نشر اکاذیب با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول این سایت را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

در جلسه امروز به پرونده خبرنگار تابناک به اتهام دروغ مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که با نظر هیات منصفه مطبوعات این خبرنگار مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد.