به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند ج تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۱؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند(پ) ماده(۱۷ )و جزء(۴ )بند(ح) ماده(۱۶ )قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله براساس حکم بند(ب) ماده(۱۷ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.