به گزارش جهان صنعت نیوز:  در ۱۰ روز ابتدایی ماه اکتبر به علت تعطیلات سنی کره و کاهش روزهای تجاری، صادرات این کشور با سقوط سنگین دو رقمی روبرو شده است.

داده‌های اداره گمرک کره‌جنوبی نشان داد در ۱۰ روز ابتدایی ماه اکتبر به علت تعطیلات سنی کره و کاهش روزهای تجاری، صادرات این کشور با سقوط سنگین دو رقمی روبرو شده است.

صادرات که نیمی از اقتصاد صادرات‌محور کره‌جنوبی را به خود اختصاص می‌دهد در بازه ۱-۱۰ اکتبر به ۹.۳ میلیارد دلار رسید که ۲۸.۸ درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته سقوط کرده است.

این در حالی اتفاق افتاد که در بازه یاد شده تعداد روزهای کاری به علت تعطیلات رسمی چوسئوک، که ورژن کره‌ای عید شکرگزاری است، به دو روز کاهش یافته بود.

صادرات نیمه‌رساناها در این بازه ۱۱.۲ درصد رشد کرد در حالی که صادرات محصولات نفتی و دستگاه‌های ارتباطاتی با سقوط سنگین دو رقمی روبرو شدند.