جهان صنعت نیوز – محمد تقی راشت نیا: یکی از مهم ترین فاکتورهای کارآمدی در مدیریت های خرد، متوسط و حتی کلان، همسویی و همراهی مدیران هر سازمان با تحولات و رخدادهای اجتماعی و اتخاذ روش های عملیاتی برای مواجهه با پیامد های آن است.

اگر چنین طرز فکری در تمام بخش های مدیریتی کشور حاکم باشد، بدون شک حل و فصل مسائل غیر مترقبه و رخدادهای خاص به مراتب آسان تر بوده و حتی در مواردی ممکن است از وقوع برخی رویدادها نیز جلوگیری به عمل آید.

انگیزه اصلی این نوشتار به تجربه ای شخصی که در مواجهه با نوعی از مدیریت مردمی داشتیم باز می گردد. ماجرا از این قرار است که روز ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین یکی از کسبه بازار به همراه تعدادی از اعضای هیات امنای بازار تهران به بهشت زهرا رفته بودیم که در طول برگزاری مراسم، شاهد علمکرد متفاوت و خاص مدیریت بهشت زهرا با تبعات یکی از همین رخداد های اجتماعی فوق الاشاره بودیم.

در آن روز تعدادی از خانواده های داغدار سانحه سقوط هواپیمایی اوکراین برای خاکسپاری عزیزانشان به بهشت زهرا مراجعه کرده بودند و حضور سعید خال، مدیر عامل بهشت زهرا و همکارانشان در بخش عروجیان بهشت زهرا که به انجام امور اداری و دفتری مربوط به متوفیان اختصاص دارد، نکته مثبت عملکرد این مجموعه بود.

حضور مدیر عامل بهشت زهرا که به طور اختصاصی و به رفع و رجوع مسائل اداری این خانواده های آسیب دیده از سانحه همت گماشته بود و تلاش برای همراهی و کاستن از اندوه آن ها و دلداری بازماندگان، در حقیقت می تواند نمونه ای از همان مدیریت کارآمد مردمی تلقی شود که باید در سایر بخش های کشور نیز به عنوان یک الگو و ایده آل مورد توجه قرار گیرد.

در حقیقت آن چه مدیریت بخش های مختلف خدمات عمومی را در جامعه به این مسیر مترقی سوق می دهد، دقت در انتخاب مدیرانی است که به سمت های مختلف منسوب می شوند. درنمونه فوق، می توان به دکتر حناچی شهردار تهران که توانسته است یکی از خدماتی ترین زیرمجموعه های شهرداری را که به طور پیوسته با مردم سوگوار در ارتباط است، به مدیری شایسته واگذار نماید، تبریک گفت.

بیشتر بخوانید...
درخواست مسدود کردن کامل بهشت زهرا روی مردم

بدیهی است که عملکرد مدیران بخشی، که به طور ملموس و بی واسطه با اقشار مختلف مردم در ارتباط هستند، یکی از مهم ترین مکانیزم های ارتقای رضایت مردمی و یا ایجاد نارضایتی است.

آنچه که ما در نمونه بهشت زهرا و درباره عملکرد مدیریت این مجموعه شاهد بودیم، در واقع مصداق بارز این مساله است.

امید است با تسری و توسعه عملکردهایی از این دست، سطح رضایت عمومی و اجتماعی در کشور ما هر روز بیشتر شود.

۰/۵ ( ۰ نظر )