در این گفتگو فرایند انجام فعالیت‌های مهندسی و مصداق‌های تعارض منافع و آن‌چه در جریان اصلاح نظام مهندسی ساختمان و مقاومت‌هایی که در برابر آن صورت گرفت، واکاوی می‌شود. البته این موضوع اختصاصی به مهندسی ساختمان ندارد و در اغلب فعالیت‌های اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده و ردیابی است.

این موضوع بسیار بنیادی‌تر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. و رویارویی با موضوع نیز بسیار دشوارتر از آن است که به ذهن افراد می‌رسد. کسی که بخواهد با تعارض منافع به‌صورت جدی برخورد کند، با کمتر اتهامی است که مواجه نشود. او با چوب مقدس‌ترین شعارها نواخته خواهد شد.

ادامه مصاحبه را در لینک زیر ببینید:
📽https://www.aparat.com/v/DBHyp

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
فردا برای کارگران تعطیل رسمی است