جهان صنعت نیوز| شایان شلیله در گفت و گو با جهان صنعت نیوز اظهار کرد: بسیاری تصور می کنند استارتاپ ها به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، افزایش نرخ ارز و تحریم ها دچار مشکل شده یا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد اما این تصور درست نیست. چراکه استارتاپ ها همواره با مشکلات بسیاری مواجه بوده اند. همواره موانع بسیاری پیش روی موفقیت و تداوم فعالیت کسب و کارهای اینترنتی وجود داشته است.

او افزود: مشکل اصلی کسب و کارهای آنلاین خلاء قانونی در زمینه استارتاپ ها در کشور است. به همین دلیل استارتاپ ها همواره از سوی اداره مالیات و بیمه جریمه می شوند. از سویی دیگر در حال حاضر حدود 15 نهاد دولتی خود را متولی کسب و کارهای مجازی می دانند، مجوز صادر می کنند، نظارت می کنند، کنترل می کنند و در کار استارتاپ ها دخالت می کنند.

جریمه های سنگین

شلیله با اشاره به اینکه از دلایل تعطیل شدن بسیاری از استارتاپ ها سختگیری ها و جریمه های مالی بیمه و مالیات است بیان کرد: سازمان های مالیات و بیمه ای کشورمان با شیوه فعالیت استارتاپ ها آشنایی ندارند، به همین دلیل جریمه های سنگینی برای کسب و کارهای اینترنتی تعیین می کنند.

او در توضیح تفاوت فعالیت استارتاپ ها با قوانین بیمه و مالیات تاکید کرد: بسیاری از تاسیس کنندگان استارتاپ ها در ابتدای فعالیت خود شرکت ثبت نمی کنند، دفتر ندارند، ممکن است حتی از محل زندگی خود استارتاپ را اداره کنند و با کارمندانشان دورکاری کنند اما بیمه و مالیات این موارد را نمی توانند بپذیرند.

از مدیر استارتاپ می پرسند که چه مدت است کارمندان خود را استخدام کرده، او می گوید یک سال و بیمه برای اینکه یک سال کارمندان بیمه نبوده اند جریمه مالیاتی در نظر می گیرد. در حالی که کارمندان در این یک سال دورکاری می کرده اند و کارمند ثابت نبوده اند.

خلاء قانونی

مدیر استارتاپ نیز به تازگی دفتری اجاره کرده و فعالیت های استارتاپ را از خانه به محل کار منتقل کرده است اما این امر پذیرفته نمی شود و جریمه سنگین در نظر گرفته می شود. از سویی دیگر به دلیل اینکه یک سال پس از آغاز به کار استارتاپ شرکت ثبت شده است بیمه کد بیمه ارائه نمی کند.

شلیله با تاکید بر این امر که از نظر قانون مالیات و بیمه مشکلات بسیاری وجود داشته و قوانین به روز رسانی نشده اند اظهار کرد: قوانین کنونی ماهیت استارتاپ ها را درک نمی کنند و با شیوه فعالیت استارتاپ ها سازگار نیستند، خلاء قانونی بزرگی در رابطه با استارتاپ ها وجود دارد و ق

وانین بیمه و مالیات می بایست با توجه به ماهیت فعالیت استارتاپ ها به روزرسانی شوند.

او گفت: اداره مالیات که به هیچ وجه هویت استارتاپ های کشور را نمی پذیرد و تنها شرکت های دانش بنیان را به رسمیت می شناسد. در صورتی که بسیاری از استارتاپ ها تولید علم و دانش داشته اند و در حال خدمات رسانی به کشور هستند.