به گزارش جهان صنعت نیوز: انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال واکنش های متفاوتی را در پی داشت. اولین واکنش تند را هم محسن ترکی پیشکسوت داوری داشت. او بعد از انتخاب عزیزی خادم می گوید: «فوتبالی‌ها چشم دیدن یکدیگر را ندارند و به نظرم انتخابات امروز، روز شکست فوتبال ما بود.با این شرایط هر اتفاقی که در ۴ سال آینده سرمان بیاید، حق‌مان است و کسی حق ندارد، صحبت کند. » او اضافه می کند: «علی کریمی با شجاعتی که داشت می توانست فوتبال مان را نجات دهد. رای او را دیدم خواستم جلسه را ترک کنم.»