به گزارش جهان صنعت نیوز:  گزارش شده است که در بخش سفرهای دریایی  زیان خالص ۴. ۱ میلیارد دلار یا ۹۱. ۶ دلار در هر سهم را در مقایسه با ۷. ۲۴۹ میلیون دلار درآمد خالص و ۱۹. ۱ دلار سود به ازای هر سهم در همان سه ماهه سال گذشته نشان داد. درآمد ۱۷ درصد کاهش یافت و به ۰۳. ۲ میلیارد دلار رسید.

این شرکت ضرر و زیان دارایی غیر نقدی را به ارزش ۱. ۱  میلیارد دلار تحمل کرده‌است که گفته می‌شود کاملاً ناشی از بحران کونید ۱۹ بوده‌است.

شرکت کروز رویال کارایبین اضافه کرد که هدایت سکان کشتی در سال ۲۰۲۰ را از دست داده‌‌است  و انتظار دارد ضرر و زیان بیشتری را متحمل شود  که  “میزان آن بستگی به زمان و میزان زمان بازگشت ما به ارائه خدمات دارد.”

 این شرکت قبلا اعلام کرده‌ بود که از اواسط ماه می ارائه خدمات خود  را از سر خواهد‌ گرفت امّا به علت تصمیم و اقدام کروز نروژی مجدداً سفرها را لغو خواهد‌ کرد.

۰/۵ ( ۰ نظر )