به گزارش جهان صنعت نیوز:  خطوط هوایی باید مسئولیت حمل و نقل ایمن مسافران را بر عهده داشته باشند، امّا ضروری است که دولت‌های جهان برای ارائه شفاف‌ سازی الزامات اجرایی را به خطوط هوایی و هم به مسافران ارائه کنند.

IATA ضرورت تضمین سلامت مسافران را به اقدامات دولت ها بعد از واقعه‌ تروریستی ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ تشبیه کرد. همچنین هشدار داد که دولت‌ها برای بهبود امنیت سلامت باید همان راهی را برای رفتن انتخاب کنند که قبلا به مقصد رسیده ‌است. راه‌هایی که علم در مورد موفق بودن آن‌ها اطمینان دارد. تا این لحظه  IATA معاینات فرودگاهی را کم اثر تلقی کرده‌است و می گوید تا زمانی که یک تست سریع ،مؤثر و قابل اعتماد تدوین نشود انجام سایر اقدامات مهم‌تر خواهند بود.

این اقدامات شامل محدود کردن دسترسی به فرودگاه‌ها برای مسافران و کارمندان فرودگاه، ردیابی تماس با مسافران ، غربالگری درجه حرارت در نقاط بازرسی وحفظ  فاصله فیزیکی در فرودگاه از جمله مواردی است که باید انجام شود. خطوط هوایی باید از فضای ارائه خدمات شبانه روزی خارج شوند  و در صورت عدم امکان حفظ فاصله‌ اجتماعی ، مسافر را ملزم به استفاده از ماسک کنند. IATA همچنین توصیه می کند که تا جایی که امکان دارد روند پذیرش مسافر قبل از ورود مسافران به فرودگاه کامل شود (مثلا پذیرش کامل مسافر از طریق آنلاین) و تحویل چمدان ها بدون تماس باشد.

IATA به نکته‌ مهمی دیگری که اشاره کرد،‌ این است که قوانین فعلی باید به اطلاع همگی برسد. IATA اضافه کرد که هنوز به اصطلاح هیچ گلوله‌‌ی نقره‌ای نمی‌تواند جلوی همه گیری کوید ۱۹ را بگیرد. بنابراین دولت‌ها برای تضمین امنیت مسافران و رفع ترس و وحشت آنها نیاز به همکاری دارند.

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
وزارت بهداشت تنها تصمیم گیرنده نیست؟!