به گزارش جهان صنعت نیوز:  بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شد.

در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ با حضور وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی تصویب شد اخبار برگزیده اقتصادی پیشنهاد ویژه نحوه بازگشت نحوه سیاستی بسته سیاستی بسته بازگشت ارز صادراتی ارز صادراتی

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی تصویب شد اخبار برگزیده اقتصادی پیشنهاد ویژه نحوه بازگشت نحوه سیاستی بسته سیاستی بسته بازگشت ارز صادراتی ارز صادراتیبسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی تصویب شد اخبار برگزیده اقتصادی پیشنهاد ویژه نحوه بازگشت نحوه سیاستی بسته سیاستی بسته بازگشت ارز صادراتی ارز صادراتی

 
۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
"نیما" سر به راه شد/ ۷۱ درصد ارز صادراتی برگشت