به گزارش جهان صنعت نیوز:در سال ۹۸ نقدینگی با شتاب بیشتری نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است. کارشناسان معتقدند دلایل این رشد ،بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در آذر ماه ۹۸ به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان صعود کرده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲ / ۲۸ درصدی را بازگو می‌کند، در حالی‌که میزان رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذر ماه سال گذشته، ۱/ ۲۲ درصد بوده است. در ادامه به بررسی ماهانه رشد نقدینگی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ با زمان  مشابه درسال پیش می‌پردازیم.

بررسی رشدنقدینگی در بهار ۹۸ نسبت به ۹۷

بر اساس آمار ارائه ‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در فروردین ماه سال گذشته به ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین ماه سال پیش از آن ۲۳ درصد رشد داشته و این در حالی است که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۹۶ از آن ۲۱.۶ درصد بود.

حجم نقدینگی در دومین ماه سال ۱۳۹۸، رقم ۱۹۴۲ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد که مقایسه آن با نقدینگی ماه مشابه سال پیش از آن نشان از رشد ۲۵.۲ درصدی دارد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ حدود ۲۰.۳ درصد بوده است، بنابراین رشد نقدینگی در دو ماهه نخست سال گذشته با سرعت بیشتری نسبت به سال‌ قبل از آن انجام شده است.

رشد بیش از ۲۵ درصدی نقدینگی در سومین ماه سال ۱۳۹۸ نیز ادامه یافت و به این ترتیب حجم نقدینگی در خردادماه سال گذشته به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به رقم خرداد ماه سال ۱۳۹۷، بیش از ۲۵ درصد رشد داشت.

بر اساس آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به خرداد سال ماقبل آن ۲۰.۴ درصد بوده که به این ترتیب سرعت رشد نقدینگی در سومین ماه نیز بیش از سال قبل بوده است.

روند رو به افزایش در تابستان ۹۸

با وجود اینکه سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با افزایش روبرو بود، در چهارمین ماه این سرعت، شتاب بیشتری گرفت و حجم نقدینگی در تیرماه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال پیش از آن ۲۶.۳ درصد رشد کرد.

حجم نقدینگی در این ماه به ۲۰۲۳ هزار میلیارد تومان رسید و سرعت رشد نقدینگی که در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن ۲۰.۱ درصد بود، به رقم ۲۶.۳ درصد در سال گذشته رسید.

بیشتر بخوانید...
در سال آینده حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

سرعت ۲۶.۱ درصد رشد نقدینگی در مردادماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن سبب شد تا حجم نقدینگی در این ماه به ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان برسد و بر همین اساس، حجم انتقادات نسبت به دولت افزایش یابد.

با این وجود نه تنها از سرعت رشد نقدینگی کم نشد، بلکه نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته با افزایش ۲۷.۲ درصدی نسبت به شهریور سال قبل از آن به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در سال قبل از آن، سرعت رشد نقدینگی در شهریور ماه ۲۰.۳ درصد بود.

پاییز هم با رشد نقدینگی شروع شد

نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نیز، با افزایش سرعت رشد نقدینگی همراه بود و حجم نقدینگی در مهرماه سال گذشته با  افزایش ۲۷.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۷، به رقم ۲۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسید.

سرعت رشد نقدینگی در آبان ماه سال گذشته باز هم با افزایش همراه بود و به این ترتیب، دولت نشان داد که برنامه‌ای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی ندارد، به طوریکه رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در آبان ماه سال گذشته نسبت به آبان ماه سال قبل از آن، سبب شد که رقم نقدینگی در این ماه به ۲۲۱۱ هزار میلیارد تومان برسد.

اما آخرین آمار ارائه‌شده نقدینگی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته مربوط به آذرماه است و این آمار نشان می‌دهد که نقدینگی در آذرماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن ۲۸.۲ درصد افزایش یافته است.

نقدینگی با این رشد در آذرماه به ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که سرعت رشد نقدینگی در این ماه‌ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن حداکثر ۲۲ درصد بوده است.

 زنگ خطر کارشناسان به صدا درآمده

گفتنی است، به این ترتیب، مقایسه سرعت رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال پیش نشان از رشد نقدینگی با سرعت بالایی دارد و به گفته اقتصاددانان این امر می‌تواند سبب افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها در جامعه شود.

کارشناسان معتقدند اگر نرخ نقدینگی  با این سرعتی  که اکنون پیش می رود  ادامه یابد نقدینگی کشور در خرداد ۱۴۰۰ حداقل ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. مدیرانی که درک درستی از این واقعیت اقتصادی ندارند، قطعا دلیل رشد بورس را متوجه نخواهند شد. به جای هرچه بیشتر و بهتر برای بزرگ کردن بورس سعی در سنگ اندازی دارند. هرچند بزرگان مملکت این خطر را فهمیده اند و می دانند برای جلوگیری از سفته بازی در دیگر بازارها، باید بازار بورس را پر و بال داد.

    

 

۰/۵ ( ۰ نظر )