به گزارش جهان صنعت نیوز:  امروز اولین بخش از محموله واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف ژاپن به ایران وارد شد.

این محموله شامل یک میلیون و ۸۷ هزار و ۵۷۰ واکسن کرونا با هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه وارد فرودگاه امام شده است.

بر اساس اعلام شهر فرودگاهی امام خمینی بخش دوم محموله واکسن اهدایی ژاپن ۸ مردادماه وارد کشور خواهد شد.

این محموله شامل یک میلیون و ۷۳۲ هزار و ۴۳۰ واکسن کرونا است.

انتقال محموله واکسن اهدایی ژاپن از طریق شرکت حمل و نقل بین المللی DHL انجام شده است. این شرکت مجدداً برای انتقال محموله‌های واکسن و دارو همکاری خود را با ایران آغاز کرده است.