به گزارش جهان صنعت نیوز: دبیر کل کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: الزامی به تسویه اعتبارات تا پایان سال نیست.

روح الله میرصانعی دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از نبود الزام برای تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری‌ها تا پایان سال خبر داد.

وی عنوان کرد: نه در قوانین وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نه در قراردادها و ضوابط کانون کارگزاران، الزامی برای تسویه اعتبارات کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه تا پایان سال مالی وجود ندارد.