اکبر ترکان * رییس‌جمهور سیزدهم باید قبل از هر کاری مشکلات اقتصادی را رفع کند و ما نیز باید امیدوار باشیم که در این زمینه موفقیت‌هایی کسب کند. به اعتقاد من او قبل از هر چیزی نیازمند رفع تحریم‌هاست و بعد از آن نیز باید با فرار سرمایه مقابله کند. یکی از مسائل اقتصادی فعلی ما فرار سرمایه است که مثال آن خرید ملک و املاک در دوبی، ترکیه و گرجستان است. این رویه در حال تضعیف اقتصاد ایران است و باید به فکر تشکیل سرمایه بود بنابراین دولت بعدی باید از سرمایه‌گذاری و هر کاری که پس‌اندازهای کشور را به سرمایه‌های ماندگار تبدیل کند، حمایت کند.

ما نیازمند جهش تولید هستیم و این به دو روش انجام می‌شود؛ اولا افزایش بهره‌وری و کسب حداکثر تولید از ظرفیت‌های موجود و دوما افزایش سرمایه‌گذاری. در برنامه‌های توسعه‌ای ایران نرخ رشد هشت درصد است و این یعنی هر سال باید هشت درصد جهش تولید داشته باشیم که ۶/۲ درصد آن ناشی از بهره‌وری و ۴/۵ درصد نیز باید محصول ظرفیت‌سازی‌های جدید باشد. مشکل ما این است که سرمایه‌گذاری کم است و فرار سرمایه بسیار. بر این اساس باید امیدوار باشیم که دولت بعدی بعد از لغو تحریم‌ها و فراهم کردن زمینه‌ها دنبال این کارها برود.

* مشاور سابق رییس‌جمهور