پروفسور مجتبی صدریا* جالب اینجاست که کسی که لباس شوالیه اصلی، یعنی رئیس کمیسیون اروپا را امروز بر تن دارد یک خانم است ماجرا تخفیف، کم کردن و به حداقل رساندن مصرف انرژی‌ های فسیلی است، متهمین ذغال سنگ، نفت، بنزین و گاز

شاید ضرب‌المثل ” عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد” درباره نقش ویروس کرونا در کم کردن آلودگی‌های محیطی ناشی از مصرف انرژی‌ های فسیلی قابل ذکر باشد ولی مستقل از نتایج این بلای بیولوژیک کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است تا سال ۲۰۳۰ یک ترلیون یورو برای کم کردن وابستگی به انرژی‌ های فسیلی و رشد انرژی‌ های جانشین آنها هزینه صرف نماید مضافا تصمیم انتقال صنایع آلودگی آفرین به خارج از اتحادیه اروپا بس جدی به نظر آید.

کارشناسان ضرورت مقابله با آلودگی‌ها را در اروپا به قطعیتی تبدیل کردند، حال کار سیاست‌ گذاران است که این امر مقابله با آلودگی‌ها را با تمام هزینه‌های اقتصادی و اجتماعیش برای شهروندان اتحادیه اروپا پذیرا نمایند فقط یک مثال را بزنیم که سنگینی تبعات مساله ملموس‌تر گردد

تبدیل اتومبیل‌های عادی به اتومبیل‌های برقی در اتحادیه اروپا چهارصد هزار شغل را از بین خواهد برد و در شرایطی که اشتغال یک مساله اساسی اجتماعی است به راحتی نمی‌توان چنین ابعادی را به شهروندان عادی جوامع عضو اتحادیه قبولاند بنابراین یک دوران انتقالی نوع انرژی مصرف شده ضروری خواهد شد و یقینا چنین انتقالی ارزان تمام نخواهد شد.

هدف سیاست‌های فعلی تبدیل میزان تولید دی اکسید کربن در سال ۲۰۳۰ به پنجاه تا پنجاه و پنج درصد میزان تولید شده در سال ۱۹۹۰ می‌باشد.

قدر مسلم این گذار از یک نوع مصرف انرژی به نوع دیگر مصرف انرژی بازندگان و برندگانی خواهد داشت ولی کماکان اتحادیه اروپا به نظر می‌آید که این مساله را جدی گرفته است و هزینه‌های کلی آن را در دستور کار نسل آینده قرار داده است.

به این ترتیب کم شدن تدریجی و دائم میزان مصرف نفت در دنیا حتی اگر برای کشورهای تولید کننده نفت مشکلات جدی بوجود آورده و بیاورد در کشورهای مصرف کننده آن نیت کم کردن وابستگی اقتصاد و صنعتشان به انرژی‌ های فسیلی جریانی بازگشت ناپذیر به نظر می‌آید.

یکی از عمده‌ترین موانع بر سر راه سیاست گذارهای انرژی اتحادیه اروپا، ناهمگونی شدید این تشکیلات است، این ناهمگونی‌ها هم در درون جوامع و هم بین جوامع موانع جدی آفریده و می‌آفریند بین آگاهی، کنش و اقتصاد جمهوری اسلواکی یا لهستان با فنلاند و یا دانمارک تفاوت و منافع عظیمی موجود است که اختلاف می‌آفرینند، همین طور بین جنوب ایتالیا و شمال این کشور اختلافات جدی برای دوران گذار انرژی وجود دارد و یا شرق اسپانیا نسبت به غرب آن کشور نوع رشد آنچنان متفاوتی دارد که نیازهای انرژتیک گوناگونی را سبب میگردد چنین ناهمگونی‌هایی برای رسیدن به اهداف مشترک یقینا سیاست‌های انگیزه آفرین مختلفی را ایجاب خواهند کرد که از جمله مشکلات کمیسیون اروپا به نظر می‌آید.

بیشتر بخوانید...
یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی انرژی صرف کجا می‌شود؟
۵/۵ ( ۲ نظر )